نویسنده = هاشم فردانش
واکاوی سیر فرسودگی شغلی در میان معلمان زن شهرستان مریوان

دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 69-84

سعید صفایی موحد؛ بیگرد جوانرودی


روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 31-50

سعید مرادی؛ سیاوش طالع پسند


تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 51-84

آرش رسته مقدم؛ عباس عباس پور؛ علی جلالی دیزجی


آسیب‌شناسی تنوع سرمایه انسانی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 85-100

سهیلا مختاری؛ فریبا عدلی؛ پروین احمدی


چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم ؟

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 101-114

طلعت دیبا واجاری؛ اسدالله عباسی؛ کورش فتحی واجارگاه


واکاوی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 115-142

کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی؛ رضوان قمبرعلی؛ فاطمه پورقاسم


معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای فرایند نظارت پژوهشی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی

دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 93-113

علیرضا مطلبی فرد؛ بیژن عبداللهی؛ هدیه محبت


نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 8-27

محمد یمنی؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ اباصلت خراسانی


رابطه خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس: مطالعه موردی مدارس متوسطه

دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 28-49

سید محمد میرکمالی؛ علی اصغر حیات؛ کرامت اسمی


توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 85-99

علیرضا عراقیه؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نادر برزگر؛ سعید مرادی


بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 115-130

مریم عیسایی چشمه ماهی؛ فاطمه باقریان؛ محمدرضا حسن زاده توکلی