کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
سرسپردگی توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.52547/mpes.2022.227710.1209

مهدیه السادات میررحیمی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی


تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.29252/mpes.2022.223152.1068

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 221-258

10.52547/MPES.14.2.221

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 285-312

10.52547/MPES.14.2.285

آمیتیدا روزگار؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه


تحلیل تطبیقی آموزش عالی فرامرزی در کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد قطب‌های بین‌المللی آموزش

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 43-80

10.52547/mpes.13.2.43

مریم پناهی؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن


ساخت مقیاس سنجش رهبری هم‌افزا برای دانشگاه‌ها و اعتباریابی آن در دانشگاه اصفهان

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 81-120

10.52547/mpes.13.2.81

راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ سعید رجائی پور؛ احمد عابدی


رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های متخصصان

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 347-386

10.52547/mpes.13.2.347

فریبرز عرفانی زاده؛ محمد رضا اردلان؛ فخرالسادات نصیری؛ افشین افضلی


ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 125-150

10.29252/mpes.12.1.125

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی؛ علی رضائیان


آسیب‌‌شناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 9-26

مجید رضائیان؛ محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 159-184

سیدمهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی


واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-40

علیرضا مطلبی‌فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

دوره 8، شماره 1، تیر 1394، صفحه 31-42

سکینه زاهدی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدرسول حسینی


مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 85-99

علیرضا عراقیه؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نادر برزگر؛ سعید مرادی