کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 31-50

سعید مرادی؛ سیاوش طالع پسند


نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش‌بینی تعهد سازمانی آنان

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 143-162

زهرا ناوی؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ رضوان حسینقلی زاده؛ حسین کارشکی


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 34-49

غلامرضا شمس مورکانی؛ مریم بوستان کار؛ سعادت علی یاری


رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-114

حسین خنیفر؛ علی نقی امیری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ غلامرضا جندقی؛ لیلا مردانی کتکی؛ سیداحمد بیان معمار؛ نفیسه زروندی