اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 946
تعداد پذیرش 258
تعداد پذیرش بدون داوری 112
تعداد عدم پذیرش 620

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 237998
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 90795
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %