اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 827
تعداد پذیرش 237
تعداد پذیرش بدون داوری 112
تعداد عدم پذیرش 518

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مقالات 238
تعداد مشاهده مقاله 109702
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33006
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 29 %