اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 917
تعداد پذیرش 251
تعداد پذیرش بدون داوری 112
تعداد عدم پذیرش 582

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 149215
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46678
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %