اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1031
تعداد پذیرش 270
تعداد پذیرش بدون داوری 112
تعداد عدم پذیرش 690

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 273
تعداد مشاهده مقاله 376462
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 147562
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 26 %