اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1106
تعداد پذیرش 279
تعداد پذیرش بدون داوری 112
تعداد عدم پذیرش 750

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 283
تعداد مشاهده مقاله 1033575
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 602342
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 25 %