کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
عوامل مؤثر در اجرای برنامه‌های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای مدارس استرالیا

دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 9-36

10.48308/mpes.2023.103243

علی شهرکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اصغر خلاقی


شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران از دیدگاه اساتید و دانش‌آموختگان

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 11-32

10.52547/MPES.15.1.11

فاطمه یزدانی؛ فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ احمد شانه ساززاده


طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 173-192

10.52547/MPES.15.1.173

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


تأثیرات ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 8-20

محبوبه عارفی؛ باقر حجازی؛ راضیه قاهری