کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی از طریق احترام به تنوع فرهنگی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 85-99

علیرضا عراقیه؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نادر برزگر؛ سعید مرادی


بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما

دوره 2، شماره 1، تیر 1388، صفحه 55-75

محمدعلی میرزابیگی؛ حسن فرهمندخواه


تأثیرات ارتباطات بین‌المللی آموزش عالی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، مهر 1387، صفحه 8-20

محبوبه عارفی؛ باقر حجازی؛ راضیه قاهری