نویسنده = نادر قلی قورچیان
ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران

دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-70

10.52547/MPES.14.1.43

نادر برزگر؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پورظهیر


ارائه مدل نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 95-138

10.29252/mpes.13.1.95

مجید صادقی؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی(مورد مطالعه: استان گیلان)

دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 13-46

10.29252/mpes.12.1.13

حسین کریمی نژاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ امیر حسین محمد داوودی