کلیدواژه‌ها = پژوهش
مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 137-168

10.52547/MPES.14.2.137

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی