کلیدواژه‌ها = رهبری آموزشی
شناسایی الگوی رهبری آموزشی مدیران مدارس (مطالعه موردی: دوره اول ابتدایی شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 265-298

10.52547/mpes.13.2.265

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


مدل‌سازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه، توانمندسازی و ویژگی‌های شغلی

دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 212-238

10.29252/mpes.12.1.212

قدرت اله کولایی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف