کلیدواژه‌ها = نظام آموزش و پرورش
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران: کاربست رویکرد ترکیبی

دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 195-236

10.52547/mpes.13.2.195

سیدمحمد حسینی؛ محمد علی شاه حسینی؛ علی اصغر فانی؛ عبدالعلی احمدزهی


مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟

دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 9-44

کورش فتحی واجارگاه؛ سوسن کشاورز؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ علی اکبر خسروی؛ طلعت دیبا واجاری؛ حبیب اله پور صادقی؛ مریم رحمتی؛ گیتا زندیه