کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید بهشتی
تبیین عناصر فرهنگ سازمانی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 136-169

محمد قهرمانی؛ ذوالفقار فاطمی؛ سیدصاحب موسوی


اثربخشی فعالیت‌های فوق ‌برنامه دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 48-73

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اکبر خرسندی یامچی


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 34-49

غلامرضا شمس مورکانی؛ مریم بوستان کار؛ سعادت علی یاری