کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-114

حسین خنیفر؛ علی نقی امیری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ غلامرضا جندقی؛ لیلا مردانی کتکی؛ سیداحمد بیان معمار؛ نفیسه زروندی