کلیدواژه‌ها = معلمان
تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی

دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 173-198

10.48308/mpes.2023.102616

مسعود طاهرپور کلانتری؛ هادی پورشافعی؛ محسن آیتی


تعیین رابطه توانمندسازی معلمان با کیفیت عملکرد

دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 107-122

سکینه جعفری؛ سیاوش طالع پسند


نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش‌بینی تعهد سازمانی آنان

دوره 9، شماره 1، 1395، صفحه 143-162

زهرا ناوی؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ رضوان حسینقلی زاده؛ حسین کارشکی