کلیدواژه‌ها = دانشجویان
رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های متخصصان

دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 347-386

10.52547/mpes.13.2.347

فریبرز عرفانی زاده؛ محمد رضا اردلان؛ فخرالسادات نصیری؛ افشین افضلی


ارائه مدل نهادینه کردن تسلط شخصی دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 95-138

10.29252/mpes.13.1.95

مجید صادقی؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


تحلیل و اعتباریابی ابزار سنجش رویکردهای مطالعه دانشجویان

دوره 8، شماره 1، 1394، صفحه 31-42

سکینه زاهدی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدرسول حسینی


بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 115-130

مریم عیسایی چشمه ماهی؛ فاطمه باقریان؛ محمدرضا حسن زاده توکلی