کلیدواژه‌ها = اعضای هیات علمی
شناسایی و ارائه الگوی موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 211-228

10.48308/mpes.2022.102586

اسماعیل ترسلی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده


مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی