کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
مدل‌سازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه، توانمندسازی و ویژگی‌های شغلی

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 212-238

10.29252/mpes.12.1.212

قدرت اله کولایی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضایی شریف


تعیین رابطه توانمندسازی معلمان با کیفیت عملکرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 107-122

سکینه جعفری؛ سیاوش طالع پسند


روابط چندگانه آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی و تعهد سازمانی

دوره 9، شماره 1، تیر 1395، صفحه 31-50

سعید مرادی؛ سیاوش طالع پسند


رابطه بین جوّ سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 64-84

غلامرضا شمس مورکانی؛ کلثومه گریوانی