نویسنده = کورش فتحی واجارگاه
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 285-312

10.52547/MPES.14.2.285

آمیتیدا روزگار؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه


بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 159-184

سیدمهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی