نویسنده = اباصلت خراسانی
بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 159-184

سیدمهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی


نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربه تیم‌های کاری شرکت ساپکو

دوره 6، شماره 1، تیر 1392، صفحه 9-26

اباصلت خراسانی؛ حاتم ملکی؛ زهرا معارفوند