کلیدواژه‌ها = دوره متوسطه
طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه

دوره 16، شماره 2، مهر 1402، صفحه 91-114

10.48308/mpes.2023.103919

جواد حاتمی؛ سیده سارا شهابی؛ ابراهیم طلایی؛ سید مهدی سجادی


چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 173-192

10.52547/MPES.15.1.173

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی


بررسی میزان پاسخ‌گویی کتاب دین و زندگی سال دوم متوسطه به نیازهای معنوی و روانی دانش‌آموزان از دیدگاه دبیران دینی و قرآن

دوره 5، شماره 1، تیر 1391، صفحه 61-77

جواد عبدلی سلطان احمدی؛ خلیل الله وردی زاده؛ ابراهیم خیری؛ مهدی سرخوش