کلیدواژه‌ها = اثربخشی
بررسی رابطه مؤلفه‌های بالندگی سازمانی اثربخش و عدالت اسلامی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 281-296

10.48308/mpes.2022.102407

عباس نیکخو امیری؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلیپور کنعانی


مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری

دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 77-104

مهدی نامداری پژمان؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ سیروس قنبری


اثربخشی فعالیت‌های فوق ‌برنامه دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 1، 1392، صفحه 48-73

محبوبه عارفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اکبر خرسندی یامچی


رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)

دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 95-114

حسین خنیفر؛ علی نقی امیری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ غلامرضا جندقی؛ لیلا مردانی کتکی؛ سیداحمد بیان معمار؛ نفیسه زروندی