کلیدواژه‌ها = توسعه حرفه‌ای
تدوین سناریوهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر اساس اصول آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.52547/mpes.2022.223567.1084

مسعود طاهرپور کلانتری؛ هادی پورشافعی؛ محسن آیتی


تحلیل چند سطحی عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت علمی

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.29252/mpes.2022.223152.1068

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی