کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
بررسی رابطه مؤلفه‌های بالندگی سازمانی اثربخش و عدالت اسلامی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 15، شماره 2، مهر 1401، صفحه 283-298

10.52547/mpes.15.2.283

عباس نیکخو امیری؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلیپور کنعانی


طراحی مدل مطلوب برای گزینش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 99-128

10.52547/MPES.14.1.99

عظیمه متکلم؛ توران سلیمانی؛ یوسف نامور