تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش‌های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت‌های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش‌های پیش روی وضعیت مطلوب آموزش مدیران در صنعت خودروسازی با روش بررسی موردی است. اطلاع­رسان­ها، مدیران و کارشناسان آموزش 10 شرکت بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد بوده که 4 شرکت به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبردهای مورد استفاده، بررسی و تحلیل اسناد شرکت‌ها در زمینه آموزش مدیران، مصاحبه و پرسش­نامه‌ی محقق‌ساخته بود. جهت تحلیل داده­های کمی از آمار توصیفی (درصد و فراوانی) و داده‌های کیفی از تحلیل ساختاری و تفسیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر شرکت‌ها از روش‌های مناسب نیازسنجی آموزش مدیران استفاده نمی‌شود، میزان مشارکت مدیران در نیازسنجی بسیار محدود است و نیازسنجی به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد. در اکثر شرکت‌ها برنامه‎ریزی مشخصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی وجود ندارد و طراحی آموزشی توسط یک کادر متخصص صورت نمی‌گیرد. مدیران به‌طور معمول خیلی کم در دوره‌ها حضور پیدا می‌کنند. عمده‌ی شرکت‌ها از شیوه‌ی آموزشی کنفرانس استفاده می‌کنند و روش تدریس غالب در شرکت‌ها برای آموزش مدیران، روش سخنرانی و پرسش و پاسخ است. نتایج به‎دست ‌آمده در ارتباط با چالش‌های پیش­روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران نشان داد که این چالش‌ها در دو مقوله‌ی چالش‌های مشترک شامل، دانش و تخصص، امکانات و تخصیص بودجه کافی به بخش آموزش، دیدگاه مدیر ارشد سازمان، فرهنگ آموزش نزد مدیران و فرهنگ کلی و عمومی سازمان و چالش‌های تخصصی نیازسنجی و ارزشیابی، دانش و تخصص متولیان امر آموزش و ضرورت و اهمیت است، هم‌چنین چالش‌های تخصصی طراحی شامل، مدرس، حضور مدیران در دوره‌های آموزشی، زمان اجرا و واحد آموزش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Existing Status and Identifying the Facing Challenges to Accomplish an Ideal Status for Training Managers in Grand Automobile Industry Companies in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mina Rezazadeh 1
  • Morteza Karami 2
  • Mohammadreza Ahanchian 2
1 Master of Educational Management, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the existing status and identifying the facing challenges to accomplish an ideal status for training managers in automobile industry companies in Mashhad. The study was based on case study and with regard to its goal, it was an applied research. The population consisted of 10 grand companies related to the automotive industry in Mashhad. The researcher obtained the data for the study from a sample of 5 companies which were selected by purposeful sampling method. The results indicated that, most companies did not use need assessment as a specific method for training managers. Managers had very limited participation in need assessment and it was not frequent in all the companies, in most companies, there was no particular planning for training; course content was not controlled by specialist staff; and just it was the trainer who decided about the course content. Typically, managers had a very low presence in training programs. Most companies used a conference-based training program. Dominant training method for training managers was lecture and Q-A technique. The results also indicated that the trainer had not adequate capability and usually he/she was not much familiar with the industry. The results indicated that, half of companies used specific methods to evaluate managers while in the other half of the companies, the experiences and qualifications were used to evaluate CEOs. Also, results of the final research question indicated challenges to actualize the ideal situation for training managers. These challenges were shown in two categories for general challenges and technical ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Managers
  • Needs Assessment
  • Training Design
  • Evaluation
احمدی، علی­اکبر؛ خایف­الهی، احمدعلی (1380). طراحی الگوی یادگیری مستمر مدیران وزارت جهاد سازندگی. پژوهش و سازندگی، 14 (2)، 8 -17.
اسکات، ریچارد (1387). سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز. ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
افضل‌آبادی، محمدحسین؛ زارع، حبیب؛ افضل‌آبادی، محمدرضا. و آقاباقری، فهیمه (1389). نیازسنجی موفق آموزشی با استفاده از مدل شایستگی‌های سازمانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر یزد). دومین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش. تهران.
اندیشمند، ویدا (1376). بررسی میزان رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و کارایی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
آهی­اندی، احمد (1387). خلق مدیر توسعه‌یافته در سازمان توسعه­پذیر. عصر مدیریت، 7، صص 76-79.
باغی، احمد؛ ثانوی گروسیان، وحید (1389). مبانی سازمان و مدیریت (اصول سرپرستی). مشهد، احمد باغی.
بالانتاین، ایان؛ پوا، نیگل (1385). کانون ارزیابی و توسعه مدیران. (مسعود سلطانی، مترجم). تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا، آموزش، پژوهشات و مشاوره مدیریت: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
پورتر، مایکل (1384). استراتژی رقابتی تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقبا. (جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، مترجمان). تهران: رسا.
جزنی، نسرین (1389). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
جعفر زنجانی، حامد؛ اکبری، حسن؛ حری، صادق (1388). ارزیابی 360 درجه، روشی موفق در تعیین شایستگی‌های یک مدیر. مدیریت بهره­وری، 2 (8)، صص 93-118.
رئوفی، محمدحسین؛ تاریخی قوچانی دروس، امیر (1383). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایی و بهره­وری مدیران و کارکنان مدارس. مطالعات تربیتی و روان­شناسی، 5، (1)، صص 67-79.
رابینر، استیفن (1390). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربرد). ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، تهران: صفار، اشراقی (نشر اثر اصلی، 2002).
زعیمی­پور کرمانشاهی، مریم؛ ونکی، زهره؛ حاجی­زاده، ابراهیم (1386). گروه‌های یادگیری در برنامه‌های آموزش مدیران پرستاری: روشی برای بهبود توانمندی پرستاران و رهبری مدیران پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7 (1)، 69-77.
سقایی، م. (1378). بررسی تفاوت سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان دوره دیده و ندیده سازمان کشاورزی استان کرمانشاه. پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی).
سلطانی، ایرج (1385). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمان‌های یادگیرنده. اصفهان: ارکان دانش.
سید جوادین، رضا (1388). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: نگاه دانش.
شصتی، سمانه (1389). آموزش مبتنی بر شایستگی. راهبردهای آموزش. 3 (2)، صص 80-77.
عباس­زادگان، محمد؛ ترک­زاده، جعفر (1381). نیاز سنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
علوی، ب. (1378). طراحی دوره‌های آموزشی کارکنان. مجله تدبیر. 84، 61-55.
علوی، بابک؛ مقدم، کاوه (1386). نقش توسعه استاندارد شایستگی در حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت منابع انسانی. سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران، ایران.
غفاری، ع. (1388). طراحی نظام جامع آموزش و پرورش مدیران کلاس جهانی. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش. تهران.
کرمی، مرتضی (1386 الف) آموزش مدیران با الگوی شایستگی. مجله تدبیر، 9، 27-24.
کرمی، مرتضی (1386 ب). طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت براساس رویکرد سازنده­گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آن‌ها در دو گروه کارگران و مدیران شرکت ایران­خودرو خراسان. رساله دکترا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مالک، ش. (1375). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان کشاورزی استان آذربایجان غربی از دید شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب.
مولایی، زهرا (1385). طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 
هادی، مرتضی (1390). طراحی نظام آموزشی مبتنی بر الگوی شایستگی. کنفرانس مدیران آموزش و پژوهش. مشهد، ایران.
Alakazemi, A. (2010). Managerial problems in Kuwait. Journal Manage, 5, 62-75.
Armstrong, M. (2006). Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.). London and Philadelphia: Kogan Page.
Bhupatkar, A. P. (2006). Research in Management Education needs overhauling. Times of India, 14, 2.
Bracken, D. W., Timmreck, C. W., & Church, A. H. (2003). The Handbook of Multisource Feedback. San Francisco Jossey-Bass.
Brett, J. (2006). 360 Degree Feedback to Leaders. Group and Organization Management, 31(5), 578-600.
Hannum, K. M. (2007). Measurement Equivalence of 360- Assessment Data: Are different raters rating the same constructs? International Journal of Selection and Assessment, 15(3), 293-301.
Holmboe, E. S., Sherbino, J., Long, D. M., Swing, S.R., & Frank, J. R. (2010). The role of assessment in competency-based medical education. American Board of Internal Medicine, 32 (8), 676-682.
Hosseini, M. (2006). Role of training in crisis Management. Comprehensive collection of lectures, workshops and scientifion Roundtable: 3 international congress of health, care and crisis management in uncxpectet disasters Institute of Applied Science & technology.
Jansen, P., Mandy, V. D. V. & Win, M. (2001). A Typology of Management Development. Journal of Management Development, 20(2), 106-120.
Martell, R. & Richard, M. (2010). The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrator's Viewpoint. Journal of Academic Librarianship, 4(3), 151-155.
Mathis, R. L. & Jackson, J. H. (2008). Human Resource management (2th ed.) Mason, OH: Thomson South-Western.
Sadler-Smith, E. (2005). Learning and Development for Managers: Perspectives from Research. Wiley-Blackwell.
Taher, S. (2007). Competency based Human Resource management. Program, MEIRC Consultant and Traininy compony.