نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
مدلی برای پیش‌بینی آسیب‌پذیری تحصیلی مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 81-102

علی اکبر امین بیدختی؛ محمد فتحیان بروجنی؛ احمد نامنی