راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله برای مجله مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام­های آموزشی

  

مجله «مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی» توسط گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود.

روش نگارش:

مقاله باید روی کاغذ A4 با فاصله سطور 1، حاشیه در چهار طرف 2 سانتی متر و به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.

قبل از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله نیازی نیست، ولی پس از آنها یک فاصله لازم است.

مقاله حداکثر در 20 الی 23 صفحه تنظیم گردد.

مقاله بایستی با واژه پرداز Word (نسخه 2010 و بالاتر) تایپ شود.

تمامی معادلات و فرمول­ها بایستی با فرمت Word equation نوشته شود.

علامت * در معادلات و فرمول­ها به جای × بکار نرود.

انداره و نوع قلم:

عنوان فارسی مقاله: B Nazanin 16 توپر، متن B Nazanin 12، چکیده فارسی: B Nazanin 11، عناوین اصلی و زیرعنوان ها در متن مقاله B Nazanin 12 توپر، عناوین فارسی شکل ها و جدول ها B Nazanin 10 توپر وایتالیک، اعداد و نوشته های داخل جدول B Nazanin 10، کلمات انگلیسی در متن، جداول و نمودارها Times New Roman 10.

ترتیب بخش­های مقاله:

1. عنوان                                                             2. چکیده مبسوط فارسی

3. واژه­های کلیدی فارسی                                      4. مقدمه

5. مبانی نظری و پیشینه پژوهش                            6. روش پژوهش

7. یافته­های پژوهش                                             8. بحث و نتیجه گیری

9. منابع                                                             10. چکیده مبسوط انگلیسی

11. واژه‌های کلیدی انگلیسی

برگ شناسه مقاله:

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، نام دانشگاه و موسسه پژوهشی که نوسنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند، آدرس نوسنده(گان) و اسم و مشخصات نویسنده مسئول مکاتبات (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی) در یک صفحه جداگانه تایپ شود.

عنوان:

عنوان باید فشرده و گویای محتوای مقاله بوده و از 16 کلمه بیشتر نباشد.

چکیده مبسوط فارسی:

چکیده مبسوط فارسی باید گویای مقاله بوده و شامل بخش­های هدف، مواد و روش­ها، بحث و نتیجه گیری باشد. چکیده فارسی باید حداقل 300 کلمه و حداکثر 400 کلمه باشد. پس از چکیده فارسی، 4 تا 6 کلید واژه به ترتیب حروف الفبا ارائه شود که ترجیحاً در عنوان مقاله نیامده باشد. شایان ذکر است که بایستی بین قسمت­های چکیده تناسب منطقی برقرار شود، بدین معنی که 20 % هدف، 20 % مواد و روش­ها و 60 % بحث و نتیجه گیری نوشته شود.

چکیده مبسوط انگلیسی:

چکیده مبسوط انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده مبسوط فارسی بوده و حداقل 300 کلمه و حداکثر 400 کلمه باشد. بخش­های مختلف چکیده انگلیسی: Title, Objective, Materials and methods, Result and Discussion, Keywords,  باشد.

مقدمه:

در این قسمت باید مقدمه­ای کوتاه از موضوع آورده شود و در پایان به اهداف یا سوالات پژوهش ختم گردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

در این قسمت باید اشاره کافی به منابع و پژوهش­های داخلی و خارجی اجرا شده در زمینه مورد بحث آورده شود.

روش پژوهش:

در این قسمت باید به طور کامل در خصوص روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات و روش­های تحلیل داده‌ها توضیح داده شود.

بحث و نتیجه گیری:

بحث و نتیجه گیری شامل درج یافته­های پژوهش، و بحث و نتیجه گیری می­باشد.

سپاسگزاری

لازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی‌ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن‌ها همکاری داشته‌اند؛ تشکر و قدردانی کنند (درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در این قسمت الزامی است).

منابع:

شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید برای اولین بار اسامی 5 نفر اول همکاران به فارسی ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» و در پاورقی همان صفحه لاتین آن نوشته شود. به این شکل: (ریف، کتلر و ویفرینگ[1]، 2010). در دفعات بعدی می­توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه «و همکاران» نوشت. به این شکل: (ریف و همکاران، 2010).

نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی: همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را به انگلیسی برگردانده و به ترتیب الفبایی در مقاله درج نمایند.

کتاب (تألیف)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.

کتاب (ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار متن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.

مقاله-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره (سال) شمارة صفحه.

پایان‌نامه-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.

 

شیوة ارسال مقاله:

مقاله باید طبق راهنمای نگارش نشریه و فقط از طریق سامانه نشریات علمی دانشگاه شهید بهشتی به آدرس http://scj.sbu.ac.ir برای نشریه ارسال شود. برای ارسال مقاله پس از ورود به سامانه نشریات علمی، به ترتیب این موارد را انجام دهید: 1. از میان لیست نشریات دانشگاه شهید بهشتی، نشریه موردنظر را انتخاب کنید، 2. پس از ورود به صفحه جدید، گزینه «ثبت نام/عضویت» را انتخاب نمایید، 4. پس از دریافت رمز عبور، مجدداً به سامانه مراجعه نمایید، مرحله 1 را انجام داده و گزینه «ورود» را انتخاب نمایید، پس از ورود به صفحه شخصی خود، مقاله را ارسال نمایید.

 نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.