کاستی‌های آموزش در سازمان‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش بیان مشکلات اساسی آموزش و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات از سوی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان‌های صنعتی و غیرصنعتی است. این کار از طریق مصاحبه هدایت شده در قالب 4 سؤال اساسی و با ابزار پرسشنامه از 100 مدیر و کارشناس آموزش انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها در رابطه با مشکلات آموزش در 4 بخش کلی بیان شده­اند که عبارتند از: 1) دیدگاه مدیران نسبت به آموزش، 2) شرایط و جو سازمانی حاکم، 3) دیدگاه پرسنل اداری و کارمندان بخش آموزش، و 4) چگونگی برگزاری دوره‌ها و میزان اثربخشی آن­ها. مهم­ترین نکته مورد توجه در بخش اول مربوط به "هزینه­ای بودن نگاه مدیران در مورد آموزش" است. از جمله اصلی­ترین نکته­ای که در بخش دوم ارائه می‌شود "کمبود امکانات و عدم تخصیص بودجه کافی به آموزش" است. در بخش سوم نیز نکات مهمی حائز اهمیت است که بیشترین فراوانی در نمونه را مبحث "عدم تناسب مدرک دانشگاهی با شغل سازمانی" داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational shortcomings and its solutions from viewpoint of managers and staff

نویسندگان [English]

 • Abasalt Khorasani 1
 • Azam Mollamohammadi 2
1 Shahid Beheshti University
2 Expert in management and educational planning
چکیده [English]

In this article, the key educational issues and problems are addressed in Iranian industrial and non-industrial organizations. Data were collected through structured interviews with more than 100 managers and experts across the organizations. Findings of the study were classified in four main categories, including: a) Training managers' approach to learning 2) organizational climate 3) administrative staff’s approach to learning 4) success of courses and their effectiveness. Finally, some suggestions were made according to issues and problems addressed in the study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • education
 • educational needs assessment
 • educational evaluation
 • educational managers
 1. اگوایو، ر. (1378). آموزه‌های دکتر دمینگ. ترجمه م. تیموری، تهران: نشر آموزه.
 2. ابطحی، ح. (1368). آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.
 3. سالیس، ا. (1380). مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. ترجمه ع. حدیقی، تهران: نشر هوای تازه.
 4. بزاز جزایری، ا. (1379). آموزش کارکنان. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول، مجموعه هفدهم.
 5. بزاز جزایری، ا. ( 1373). اثربخشی برنامه‌های آموزشی. تهران: نشریه آموزش هماهنگ.
 6. ترک زاده، ج.، بازرگان، ع. (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 7. خراسانی، ا. (1380). جایگاه آموزش در استانداردهای بین المللی ISO. نشریه روش، شماره 66.
 8. خراسانی، ا. و مهدی، ر. (1385). راهنمای طراحی و مدیریت سیستم آموزش کارکنان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. تهران: نشر آریاپژوه.
 9. خراسانی، ا. (1379). قرن آینده قرن آموزش از راه دور. نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان.
 10. شفیعا، م. ع. (1378). سنجش اثربخشی آموزش‌های کاربردی. تهران: جزوه ساپکو.
 11. علاقه بند، علی. (1381). اصول و مبانی مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات بعثت.
 12. یگانه، م. (1379). استاندارد و استاندارد کردن. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت صنعتی.
 13. Bartram, S. & Gibson, H. (1998). Training needs analysis. Gower Press.
 14. Craig, R. (2003). The ASTD training & development handbook. 4th Ed. ASTD Press.
 15. Kirkpatrick, D. (2002). Another look at evaluating training programs. ASTD Press.
 16. Kirkpatrick, D. (2003). Measuring return on investment. ASTD Press.
 17. Richard, J. (1993). Quality training practices. ASQC Press.