نویسنده = ������ ���������������� �������� ��������������
شناسایی و ارزشیابی نتایج برنامه درسی رشته مهندسی عمران از دیدگاه اساتید و دانش‌آموختگان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-32

10.52547/MPES.15.1.11

فاطمه یزدانی؛ فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ احمد شانه ساززاده


مرور نظام‌مند شناسایی روند نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه‌‌های ایران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 99-126

10.29252/mpes.12.2.99

نرجس امینی؛ دکتر احمدرضا نصر اصفهانی؛ بی بی عشرت زمانی؛ بهروز ترک لادانی