نویسنده = ���������� �������������������� �������� ����������
سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.52547/mpes.2022.222103.1022

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی


آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 31-58

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران