نویسنده = غلامرضا شمس مورکانی
تعداد مقالات: 5
1. ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

غلامرضا شمس؛ محمد قهرمانی؛ فروغ داوری اقدم


2. ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-67

غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد قهرمانی؛ زهرا معارفوند؛ فاطمه زنگنه


3. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 34-49

غلامرضا شمس مورکانی؛ مریم بوستان کار؛ سعادت علی یاری


4. رابطه بین جوّ سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 64-84

غلامرضا شمس مورکانی؛ کلثومه گریوانی


5. بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-97

غلامرضا شمس مورکانی؛ عبدالله صادقی