آمار و ارقام
تعداد دوره‌ها
14
 تعداد شماره‌ها
26
تعداد مقالات
224
تعداد نویسندگان
484
تعداد مشاهده مقاله
28,177
نسبت مشاهده بر مقاله
125.79
تعداد مقالات ارسال شده
698
تعداد مقالات رد شده
426
درصد عدم پذیرش
61
تعداد مقالات پذیرفته شده
219
درصد پذیرش
31

 

 

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام­ های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید به ترتیب اولویت وصول چاپ می ­کند. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس­ های علمی ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود.

 

رتبه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398=ب

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

Linkedin

Academia

 

خط مشی این مجله دسترسی آزاد و فوری (Open Access) به محتوی خود بصورت آزاد را دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند. 

این نشریه علاوه بر دریافت شناسه Doi و CrossMark موفق به دریافت شناسه دیجیتال اشیاء (Dor) نیز گردید.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1400 

3. الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی بر اساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ طاهر محبوبی


8. طراحی الگوی حکمرانی دانشگاه نسل سوم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع

10.29252/mpes.2021.100668

سید مسلم علوی؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ قاسم سلیمی


ابر واژگان

نشریات مرتبط