کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
عوامل مؤثر در اجرای برنامه های درسی آموزش فنی و حرفه‌ای مدارس استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.52547/mpes.2023.227520.1201

علی شهرکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اصغر خلاقی


معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای فرایند نظارت پژوهشی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 93-113

علیرضا مطلبی فرد؛ بیژن عبداللهی؛ هدیه محبت