نویسنده = ������������������ ������������
عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار جهاد کشاورزی استان لرستان

دوره 6، شماره 1، تیر 1392، صفحه 111-128

جیران چام چام؛ کیومرث زرافشانی؛ نرگس حسن مرادی