آمار و ارقام
تعداد دوره‌ها
14
 تعداد شماره‌ها
26
تعداد مقالات
221
تعداد نویسندگان
483
تعداد مشاهده مقاله
22,063
نسبت مشاهده بر مقاله
99.83
تعداد مقالات ارسال شده
674
تعداد مقالات رد شده
400
درصد عدم پذیرش
59
تعداد مقالات پذیرفته شده
216
درصد پذیرش
32

 

 

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام­ های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید به ترتیب اولویت وصول چاپ می ­کند. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس­ های علمی ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود.

 

رتبه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398=ب

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

Linkedin

Academia

 

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند. 

این نشریه علاوه بر دریافت شناسه Doi و CrossMark موفق به دریافت شناسه دیجیتال اشیاء (Dor) نیز گردید.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1400 

3. الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی بر اساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ طاهر محبوبی


8. طراحی الگوی حکمرانی دانشگاه نسل سوم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع

10.29252/mpes.2021.100668

سید مسلم علوی؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ قاسم سلیمی


ابر واژگان

نشریات مرتبط