کلیدواژه‌ها = نظام آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-70

10.52547/MPES.14.1.43

نادر برزگر؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پورظهیر


2. بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 47-59

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی