دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های آینده موسسات آموزش عالی با هدف کسب مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجتبی غیاثی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ علی اکبر حسنی


2. مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرایند پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


3. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به منظور طراحی مدل مفهومی(مورد مطالعه؛ اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

حسن روشنی علی بنه سی؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی


4. ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

غلامرضا شمس؛ محمد قهرمانی؛ فروغ داوری اقدم


5. مشارکت در اسناد فرادست آموزش و پرورش: جامعیت و انسجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


6. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن(BSC )، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پویایی شناسی سیستم‌ها(SD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216523.0

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل؛ محمد رضا بهبودی


7. طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216947.0

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


8. توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.29252/mpes.2021.216188.0

محمدمهدی مهربان هلان؛ سروش ملکوتی خواه؛ علیرضا علی احمدی