palette
تصویر صفحه خانگی مجله

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

شماره جاری : دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

شاپا چاپی : 2423-5261

شاپا الکترونیکی : 2538-6344

مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام ­هاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشي را که قبلاً در مجلات علمي به چاپ نرسيده و يا براي چاپ ارسال نشده باشد، براي بررسي و داوري پذيرفته و در صورت تأييد به ترتيب اولويت وصول چاپ مي­کند. مقالاتي که در سمينارها و کنفرانس ­هاي علمي ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسي و چاپ است. زبان اصلي مقاله، فارسي و خلاصه آن به زبان انگليسي خواهد بود.

اهداف و زمینه ها:

مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام­ هاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشي را که قبلاً در مجلات علمي به چاپ نرسيده و يا براي چاپ ارسال نشده باشد، براي بررسي و داوري پذيرفته و در صورت تأييد به ترتيب اولويت وصول چاپ مي ­کند. مقالاتي که در سمينارها و کنفرانس­ هاي علمي ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسي و چاپ است. زبان اصلي مقاله، فارسي و خلاصه آن به زبان انگليسي خواهد بود.

پایگاه های نمایه کننده:

 • google scholar
 • ISC
 • MAGIRAN
 • SID
 • whatshotمقالات پر مخاطب
  تأثير اجرای طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دوره ابتدايي در استان مركزي ارزيابي عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران براساس مدل جان وايلز و جوزف باندي بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان الگوی طراحي آموزشي مبتنی بر پروژه با الهام از رویکرد سازنده‌گرایی ارزيابي عملكرد دانشگاه شهيد بهشتي براساس مدل تعالي سازماني EFQM بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر سلامت روان بر رضایت شغلی کارکنان و مدیران آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان البرز تاثير سبك‌هاي تربيتي والدين بر انجام اعمال عبادي فرزندان رابطه بین جوّ سازمانی مدارس و توانمندسازي دبیران: یک مطالعه موردی
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران طراحی نقشه استراتژی و شاخص‌های سنجش عملکرد برای مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی، رویکرد امتیازی متوازن و تصمیم‌گیری گروهی شناسایی و اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌ها و ارزیابی میزان اعمال رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه از انتظار تا واقعیت: تحلیل شکاف کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران امکان سنجی و راهکارهای بهره گیری پلیس از ظرفیت مدارس برای حمایت از اطفال در معرض خطر طراحی و تدوین الگویی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری درساختار برنامه درسی آموزش دوره ابتدایی طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران چالش‌های نوظهور آموزش عالی ایران و ارائه الگوی مفهومی؛ یک مطالعه گراندد تئوری مرور نظام‌مند شناسایی روند نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص کاربست فاوا در آموزش در دانشگاه‌‌های ایران واکاوی تحلیلی - انتقادی تربیت اخلاقی یورگن هابرماس
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  دوره کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی در ترازوی تحلیل و نقد

  ادراک از ساختار سازمانی و نقش آن در پیش‌ بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه بیرجند

  اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی با رویکرد وارونه بر یادگیری خودراهبر فراگیران

  درک و تجربه زیسته معلمان تازه کار از فرایند آشناسازی بدو استخدام (مورد مطالعه معلمان استخدام شده سالهای 1394 الی 1397)

  شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان

  تحلیل برنامه درسی علوم تجربی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری

  مدل تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران)

  چالش‌های فراروی بخش خصوصی آموزش عالی ایران

  تأملی بر پدیده معلم تاب‌آور؛ تحلیل کیفی نگرش ها و تجربیات زیسته معلمان

  تبیین معیارهای مطلوب استقلال دانشگاهی و آثار آن بر آموزش عالی ایران از منظر حقوقی

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email