آمار و ارقام
تعداد دوره‌ها
14
 تعداد شماره‌ها
27
تعداد مقالات
230
تعداد نویسندگان
493
تعداد مشاهده مقاله
37,297
نسبت مشاهده بر مقاله
162.16
تعداد مقالات ارسال شده
720
تعداد مقالات رد شده
440
درصد عدم پذیرش
61
تعداد مقالات پذیرفته شده
225
درصد پذیرش
31

 

 

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام­ های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در مباحث مرتبط با موضوع مجله، آن دسته از مقالات پژوهشی را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسیده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تأیید به ترتیب اولویت وصول چاپ می ­کند. مقالاتی که در سمینارها و کنفرانس­ های علمی ارائه شده­ اند، در صورت عدم انتشار مقاله کامل و در مجموعه مقالات مربوطه، در مجله قابل بررسی و چاپ است. زبان اصلی مقاله، فارسی و خلاصه آن به زبان انگلیسی خواهد بود.

 

رتبه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399=ب

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

Linkedin

Academia

Google scholar

ResearchBib

خط مشی این مجله دسترسی آزاد و فوری (Open Access) به محتوی خود بصورت آزاد را دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود.

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند. 

این نشریه علاوه بر دریافت شناسه Doi و CrossMark موفق به دریافت شناسه دیجیتال اشیاء (Dor) نیز گردید.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1400 

1. مشارکت در اسناد فرادست آموزش و پرورش: جامعیت و انسجام

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


2. ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

10.29252/mpes.2021.216788.0

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره


ابر واژگان

نشریات مرتبط