کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 11
1. طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.29252/mpes.2021.216947.0

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


2. مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرایند پژوهش

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


3. طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.29252/mpes.2021.217017.0

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


4. ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-70

10.52547/MPES.14.1.43

نادر برزگر؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پورظهیر


5. تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه: مطالعه دانشگاه کردستان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 185-212

10.52547/MPES.14.1.185

علی کشاورز زاده؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی


7. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت بخشی آموزش از دیدگاه متخصصان آموزش عالی و دانشجویان دکتری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-182

10.29252/mpes.12.1.151

احمد کیخا؛ حسین عبداللهی؛ علی خورسندی طاسکوه


9. بررسی عوامل مؤثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-32

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو


10. میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 22-29

خدیجه آزاد؛ محمد جوادی پور؛ غلامعلی احمدی