کلیدواژه‌ها = نظام آموزش عالی
بررسی مولفه های مرتبط با اثربخشی یادگیری همراه در آموزش عالی

دوره 15، شماره 2، مهر 1401، صفحه 255-282

10.52547/mpes.15.2.255

فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شامرادی


ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی(مورد مطالعه: استان گیلان)

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 13-46

10.29252/mpes.12.1.13

حسین کریمی نژاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ امیر حسین محمد داوودی