کلیدواژه‌ها = نیازسنجی
نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-27

محمد یمنی؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ اباصلت خراسانی


نیازسنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد و دولتی و ارائه راهکارهای مطلوب

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 116-143

فیروز کیومرثی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده