کلیدواژه‌ها = دانشگاه
طراحی الگوی کارراهه شغلی درونی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-84

10.52547/MPES.15.1.59

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


ارائه الگویی برای تجاری‌سازی دانش: الگویی مفهومی و آزمون تجربی آن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-152

10.52547/MPES.15.1.129

حسین واحدچوکده؛ محمدرضا کرمی پورشمس آبادی؛ علی صحبتلو


مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 137-168

10.52547/MPES.14.2.137

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 221-258

10.52547/MPES.14.2.221

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت‌های نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-70

10.52547/MPES.14.1.43

نادر برزگر؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پورظهیر


تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه: مطالعه دانشگاه کردستان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 185-212

10.52547/MPES.14.1.185

علی کشاورز زاده؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی


بررسی عوامل مؤثر بر روش تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-32

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو


میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 22-29

خدیجه آزاد؛ محمد جوادی پور؛ غلامعلی احمدی