کلیدواژه‌ها = تمرکز
الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 125-150

10.48308/mpes.2023.102815

محمد صادق کریمی؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت


آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 31-58

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران