نویسنده = ������������ �������� ��������
الگوی پارادایمی تمرکززدایی از نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.52547/mpes.2022.225416.1132

محمد صادق کریمی؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت