نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت آموزشی برای دانشگاه‌های کشور

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 221-258

10.52547/MPES.14.2.221

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده