نویسنده = اباصلت خراسانی
مطالعه تجربیات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران از اعمال قدرت در فرآیند پژوهش

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 137-168

10.52547/MPES.14.2.137

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


اعتبارسنجی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی بیرونی گروه‌های آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 13-42

10.52547/mpes.13.2.13

امیر رجائی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده