نویسنده = کامبیز پوشنه
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 285-312

10.52547/MPES.14.2.285

آمیتیدا روزگار؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه


نگرش معلمان پایه ابتدایی نسبت به آموزش و پرورش فراگیر

دوره 10، شماره 1، تیر 1396، صفحه 147-157

کامبیز پوشنه؛ فرنگیس مالمیر