نویسنده = �������� ������������������ ����������
طراحی الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-58

10.52547/MPES.15.1.33

مریم عزیزی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی گرانمایه پور


هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری مبتنی بر تجارب زیسته در آموزش عالی

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 285-312

10.52547/MPES.14.2.285

آمیتیدا روزگار؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه


بررسی جهت‌گیری‌‌های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 159-184

سیدمهدی کیایی جمالی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله موسی پور؛ اباصلت خراسانی