نویسنده = ������������ ��������
رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی در میان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 40-57

سهیلا زمینی؛ عسگر پاک مرام؛ سمیرا زمینی؛ پروین زارعی


رهبری تراز پنج در میان رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های جامع

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 58-77

معصومه چم آسمانی؛ زهرا صباغیان؛ بهرام صادق صدق پور


مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 9-30

مرتضی کرمی؛ هاشم فردانش؛ عباس عباسپور؛ مهناز معلم


بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تیر 1388، صفحه 22-34

ابراهیم صالحی عمران؛ فرخنده رستمی


بررسی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه

دوره 2، شماره 1، تیر 1388، صفحه 42-54

اصغر تقی نسب؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی


بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما

دوره 2، شماره 1، تیر 1388، صفحه 55-75

محمدعلی میرزابیگی؛ حسن فرهمندخواه