نویسنده = �������� �������������� ��������
امکان‌سنجی به‌کارگیری نظام گرانت در آموزش و بهسازی مدیران آموزش

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 28-72

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ طلعت دیبا واجاری؛ هومن دوستی حاجی آبادی


مدرسه زندگی باید در پی تربیت کدام شهروند مطلوب باشد؟

دوره 6، شماره 2، مهر 1392، صفحه 9-44

کورش فتحی واجارگاه؛ سوسن کشاورز؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ علی اکبر خسروی؛ طلعت دیبا واجاری؛ حبیب اله پور صادقی؛ مریم رحمتی؛ گیتا زندیه