palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 واکاوی سیر فرسودگی شغلی در میان معلمان زن شهرستان مریوان description چکیده file_download PDF
( سعید صفایی موحد, بیگرد جوانرودی )
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران description چکیده file_download PDF
( علیرضا مطلبی‌فرد, حمیدرضا آراسته, عبدالرحیم نوه ابراهیم, بیژن عبدالهی )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395 واکاوی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کاراموزان درمراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه description چکیده file_download PDF
( کیومرث زرافشانی, لیدا شرفی, رضوان قمبرعلی, فاطمه پورقاسم )
دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 پیامدهای منحصر بودن زبان آموزش علم در راستای بین‌المللی شدن آموزش عالی ایران: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا description چکیده file_download PDF
( نسرین اصغرزاده, اباصلت خراسانی, مقصود فراستخواه )
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395 چگونه پشتیبانی مدیران را برای آموزش و بهسازی کارکنان جلب کنیم؟ description چکیده file_download PDF
( طلعت دیبا واجاری, اسدالله عباسی, کورش فتحی واجارگاه )
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 چگونگي بين‌المللي شدن يك دانشگاه در كاركردهاي آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی: موردي از يك دانشگاه بين‌المللي description چکیده file_download PDF
( لیلا فشالنج, عباس بازرگان )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی description چکیده file_download PDF
( خوشقدم خالدی, زهرا اطهری, کیومرث زرافشانی, محمد قهرمانی )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاه ها: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور description چکیده file_download PDF
( میرحسین سیدزاده )
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 کاستی‌های آموزش در سازمان‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش description چکیده file_download PDF
( اباصلت خراسانی, اعظم ملامحمدی )
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1392 کیفیت زندگی‌کاری و تبیین نقش پیش‌بینی‌کننده‌ مؤلفه‌های آن با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان ابتدایی description چکیده file_download PDF
( محمدحسین فروغی نیا, هادی پورشافعی, احمد خامسان, جعفر خوشبختی )
126 - 135 (135)